Weten wat er speelt

Bolton Ontwikkeling investeert veel in het voortraject. Daardoor weten we bijvoorbeeld goed het beleid van een gemeente in te vullen.
En kennen we de maatschappelijke trends en regionale vraagstukken. We luisteren naar bewoners in de directe omgeving van een project. Om hen vervolgens op de hoogte te houden over wat er met hun wensen gedaan wordt. Dat maakt dat gemeenten en corporaties graag zaken met ons doen. Simpelweg omdat we elkaar snel begrijpen. Vakontwikkelingen houden we nauwgezet bij. Innovatieve technieken en materialen die Bolton Ontwikkeling toepast, hebben zich inmiddels bewezen en bieden veel toegevoegde waarde. Zo maken we bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van bouwtechnieken die een grote keuzevrijheid in vormgeving en indeling van een woning mogelijk maken. Zelfs wanneer in een later stadium aanpassingen gewenst zijn. En door- dat we óók voor toekomstige behoeften ont- wikkelen, houden onze projecten hun waarde. Ook dát verstaan we onder duurzaam ontwikkelen.